Instruktører

Choi Kyoung-An

Choi Kyoung-An

 

Chefinstruktør for Moo Sa 

Graduering: 9. dan

Kontakt & profil >
Heine Pedersen

Heine Pedersen

Instruktør hold 1

Graduering: 6. dan
Mobil: 61405301

Kontakt & profil >
Sanne Jensen

Sanne Jensen

Instruktør hold 2 og kamp

Graduering: 5. dan
Mobil: 25384595

Kontakt & profil >
Thomas Benfeldt Purup

Thomas Benfeldt Purup

Instruktør hold 1 og teknik

Graduering: 4. dan
Mobil: 20835281

Kontakt & profil >
Geo Berdin

Geo Berdin

Instruktør hold 3

Graduering: 3. dan
Mobil: 20733662

Kontakt & profil >
Peter Børlum

Peter Børlum

Instruktør grappling

Graduering: 3. dan
Mobil: 26136104

Kontakt & profil >
Jeff Dam

Jeff Dam

Instruktør hold 3

Graduering: 3. dan
Mobil: 29809939

Kontakt & profil >
Morten Turn Lund

Morten Turn Lund

Instruktør hold 6

Graduering: 3. dan
Mobil: 29420247

Kontakt & profil >
Simon Lyngbak

Simon Lyngbak

Instruktør hold 4

Graduering: 3. dan
Mobil: 29 87 36 12

Kontakt & profil >
Silja Kjølbo

Silja Kjølbo

 

Instruktør teknik

Graduering: 3. dan

Kontakt & profil >
Uffe Smedsgård

Uffe Smedsgård

Instruktør hold 5

Graduering: 2. dan
Mobil: 25525823

Kontakt & profil >
Signe Damgaard

Signe Damgaard

 

Instruktør hold 2

Graduering: 2. dan

Kontakt & profil >
Philip Lykholt

Philip Lykholt

 

Instruktør Mon begynder

Graduering: 2. dan

Kontakt & profil >
Helena Therkelsen

Helena Therkelsen

Instruktør Mon øvede

Graduering: 1. dan
Mobil: 22328271

Kontakt & profil >
Jonas Wulf-Andersen

Jonas Wulf-Andersen

 

Instruktør hold 6

Graduering: 1. dan

Kontakt & profil >
Jan Allan Bjerregaard

Jan Allan Bjerregaard

 

Instruktør på Mon begynder

Graduering: 4. kup

Kontakt & profil >
Martin Wollin

Martin Wollin

 

Instruktør på Mon begynder

Graduering: 4. kup

Kontakt & profil >
Tore

Tore

 

Instruktør hold 1

Graduering:

Kontakt & profil >

Hjælpeinstruktører

Laura Nancke

Laura Nancke

 

Hjælpeinstruktør hold 4

Graduering: 2. dan

Profil >
Anton Wulf-Andersen

Anton Wulf-Andersen

 

Hjælpeinstruktør Mon øvet

Graduering: 1. kup

Profil >
Anna Faarvang Hansen

Anna Faarvang Hansen

 

Hjælpeinstruktør hold 2

Graduering: 1. kup

Profil >
Kamil Piatkowski

Kamil Piatkowski

 

Hjælpeinstruktør hold 6

Graduering: 2. kup

Profil >