Værdier – Moo Sa

De 10 gyldne og overordnede værdier for Moo Sa taekwondo:

  • Vi holder fast ved vore værdier. Og klubbens værdier kommer før individuelle holdninger og værdier af ledere, trænere og medlemmer.
  • Vi sammenligner os ikke med andre klubber hverken teknisk, teoretisk eller værdimæssigt, men sikrer vi holder vores egne krav og standarder også når disse ligger over kravene andre steder.
  • Vi vil tilbyde sociale og alternative klubaktiviteter for differentierede målgrupper for at sikrer et godt og sundt klubmiljø og samtidig fastholdelse af medlemmer, trænere og ledere.
  • Vi laver individuelle vurderinger af vore medlemmer/elever, så der laves en helhedsvurdering af niveau og udviklingspotentiale.
  • Vi ønsker at tilbyde taekwondo træning for alle – børn, juniorer, seniorer og superseniorer. Plads til alle uanset niveau og forudsætninger.
  • Vi vil være blandt de største klubber i Danmark både målt på medlemmer og på aktiviteter.
  • Vi vil tage socialt ansvar i og omkring Skanderborg Kommune ved aktivt at udvikle, beskrive og gennemføre projekter til videreudvikling af det sociale element.
  • Vi vil arbejde på at klubbens faciliteter til stadighed forbedres og udvikles at de kan danne den nødvendige ramme om klubbens aktiviteter og udvikling.
  • Vi vil arbejde i både frivillige og professionelle rammer, så vi sikrer kontinuitet og stabilitet i klubbens drift.
  • Vi vil inddrage forældre og andre interessenter i klubbens arbejde.