Taekwondo

Hvad er taekwondo?

Taekwondo er en kampkunst og kampsport som har rødder mere end 2000 år tilbage i tiden. Taekwondo kom til Europa i 1960'erne, og har, som andre af østens kampsystemer, tilpasset sig nutiden og er i fortsat vækst i både Danmark og Europa. Taekwondo dyrkes i dag som en moderne sport og kampkunst, og har med sin olympiske status opnået udbredelse til hele Verden. I dag træner over 70 mio. taekwondo på Verdensplan.
Taekwondo opfattes ofte kun som en kampsport (mest pga. TV-dækning fra kampstævner), men for de fleste (over 90%) af udøverne er Taekwondo meget mere end kamp.
Taekwondo er også sporten;

  • hvor der hele tiden sker fremskridt, synlige gennem gradueringer og nye farver på bæltet.
  • hvor du kan opnå større selvtillid, smidighed, super kondition og frem for alt bedre motorik.
  • hvor du altid er sikker på en kvalificeret træning, da alle klubbens instruktører har gennemgået Danmarks Idræts-forbunds kurser og selv er aktive gennem mange år.
  • der kan dyrkes af alle og som ikke stiller krav om en større investering i udstyr.
  • hvor du på dit hold og i klubben får mange kammerater af forskellig køn og alder - gennem en række klubaktiviteter.

Er taekwondo mere end konkurrence?

Det vigtigste ved taekwondo er at konkurrere med sig selv for at blive bedre og udvikle sig både mentalt og fysisk. Kun ca. 10-15 % deltager i kamp- og teknikstævner, som Dansk Taekwondo Forbund organiserer.

Hvordan foregår træningen?

En typisk lektion i taekwondo består af grundig opvarmning efterfulgt af spark- og håndteknikker, selvforsvar, konditions-, mental- og styrketræning. Taekwondo er en sport hvor du bruger hele din krop. Hele træningen foregår i formelle rammer med disciplin og f.eks. specielle hilsemåder, som sikrer sikkerheden under træningen.

Er taekwondo mere end træning?

Udover træningen afvikles der en række sociale arrangementer i klubben, som også involverer forældre og familie. Endvidere holder klubben også fællestræninger og weekendarrangementer hvor der trænes på tværs af holdene. Dansk Taekwondo Forbund arrangerer desuden lejre, både påske og sommer, hvor det sociale element er hovedformålet. Der organiseres også stævner i kamp og teknik, hvor der konkurreres efter internationale regler.

Er taekwondo farligt?

Nej. Med en god tilrettelæggelse af træningen undgås skader. Ved konkurrencer, som kun er et tilbud, forebygges skader igennem regler og sikkerhedsudstyr. Taekwondo har meget få skader hvis man sammenligner med fodbold, håndbold mv.

Hvad kan taekwondo give mig?

Du kommer i god form, både fysisk og mentalt. Du bliver hurtig og smidig. Du får styrket din selvtillid og selvdisciplin, og ikke mindst får du en masse nye kammerater og mange spændende oplevelser mm. taekwondo har så mange elementer og discipliner – grundteknik, kamp, teknik, selvforsvar mm., at du helt sikkert finder interesse i sporten.

Hvordan får jeg det sorte bælte?

At opnå det sorte bælte kræver flere års koncentreret indsats og træning. Først skal man gennemgå 10 bælteprøver og dernæst skal man indstilles og bestå selve sortbælteprøven eller gradueringen, som den kaldes i daglig tale. Kravene til bælteprøverne er fastsat af Dansk Taekwondo Forbund og Kukkiwon/World Taekwondo Federation i Korea.