Skanderborg Moo Sa Taekwondo Klubs mobbepolitik

Hvad er mobning?

Mobning er når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid udsætter en eller flere personer for fx. krænkende, sårende eller nedværdigende handlinger.
Drilleri er ikke mobning, hvis begge parter oplever det som sjovt og venligt.
Enkeltstående konflikter eller skænderier er ikke mobning.

Direkte mobning

Består af udskældning, råb, overfusning, grove drillerier (ikke venlige), trusler eller underkendelse af personens arbejdsindsats eller kvalifikationer.

Skjult mobning:

Består af dårlige hentydninger, mimik, sladder, bagtalelse, eller ved at ignorerer en person gentagne gange.

Hvad er nogle af de vigtigste tegn på mobning?

Akutte reaktioner:

Psykiske reaktioner: Nervøs, usikker, urolig, irritabel og aggressiv
Fysiske symptomer: Hovedpine, kvalme og muskelsmerter.

Reaktioner efter langvarig mobning

Psykiske reaktioner: Stresssymptomer, depression, angst eller hukommelses- og koncentrationsproblemer
Fysiske reaktioner: Allergiske reaktioner, muskelsmerter, mave-tarm problemer eller smerter i brystet og hjertebanken.

Adfærdsmæssige reaktioner

Passivitet, rastløshed og søvnløshed.
Man ønsker at forlade klubben.
Reaktionerne kan være midlertidige, men meget alvorlige eller ligefrem kroniske hvis de fortsætter over længere tid.

Hvordan kan vi forhindre mobning?

Det er alles ansvar at sikre en god, positiv og tryg stemning i klubben. Mobning eller anden krænkende og/eller nedværdigende opførsel tolereres ikke.
Hvis man oplever mobning skal vi alle vise mod og ansvarlighed ved at involverer sig i konflikten. Altid snak med din instruktør, bestyrelsesmedlem eller formand/næstformand, hvis du føler at mobning finder sted.
Skanderborg taekwondo klub er og skal fortsat være en klub for alle.

Handlingsplan for mobning

Hvis muligt, så bør de involverede parter forsøge at løse problemet selv.
Hvis dette ikke er muligt, så involver din instruktør, bestyrelsesmedlem eller formand/næstformand i klubben.
Problemet vil efterfølgende hurtigst muligt blive taget op mellem de involverede parter og blive drøftet på dernæst følgende bestyrelsesmøde.
Hvis de mobbende parter er under 18 vil der blive taget kontakt til deres forældre for hurtigst muligt at løse situationen og informerer angående trivslen i klubben.

Såfremt mobningen ikke stopper vil bestyrelsen i samråd med instruktørerne drøfte situationen og i yderste tilfælde bortvise de/den pågældende fra at træne i Skanderborg Taekwondo Klub.