Elitepolitik

For Skanderborg Moo Sa Taekwondo Klub

“Elite med værdi - Drømme vs. Potentiale vs. Indsats”

Dette er en elitepolitik for Skanderborg Moo Sa Taekwondo Klub (Skb TKD).

Definitioner

Skb.TKD vil følge den røde tråd i DTaF’s elitepolitik.

DTaF definerer elite- og talentbegrebet således:

Elite - Senior (over 18 år) med potentiale til medalje til mesterskaber.
Talent - Udøver over 11 år som træner min 12 timer/uge med potentiale til international klasse.

Ud fra denne definition har Skb.TKD lavet følgende definitioner og inddelinger af elite/talent.

Elite-satsning - Senior med potentiale til bruttotrup/landsholds/internationalt niveau.
Talent-satsning - Udøver 11-18 som opfylder DTaF definition for talent.
Talent-aspirant - Udøver over 9 år som udviser særlig interesse og evne indenfor kamp/teknik og som deltager til stævner.

Herudover har vi

Boblere - udøver på de almindelige hold som udviser gode kundskaber.
Græssrødder - udøver på MON-niveau som udviser gode kundskaber.

Elitepolitikken er kun gældende for elite-satsning, talent-satsning og talent-aspirant, i det det kun er disse grupper som specialtrænerne er inde over. Boblere og græsrødder skal plejes via deres faste instruktør og bør primært koncentrere sig om deres traditionelle taekwondotræning.

Holdning til elite

Skb.TKD vil fremme elitearbejde blandt klubbens medlemmer, og støtte personer som udviser særlige evner og interesse for konkurrence taekwondo.
Skb.TKD vil fokusere på elitearbejde ud fra et præstationsorienteret miljø. Dette at det er præstationen som er i fokus hos vores udøvere og i mindre grad resultatet (i første omgang). Det er vigtigt at have et miljø hvor udøverne lærer at mestre teknikker, taktikker og psyke, frem for at det kun er resultatet som tæller. Vi vil hellere have en verdensmester om 10 år end en dansk mester i dag!
Elite arbejde skal falde i tråd med vores traditionelle taekwondo værdier, som har højere vægt i tilfælde af konflikt. Udøvernes og instruktørernes opførsel bør altid afspejle vores grundholdninger til taekwondo.
Udøverens sundhed og sikkerhed kommer altid i første række. Træningene skal tilretteslægges således skader forebygges. I forhold til kost og vægt problematik henvises der til disse politikker.
Elite skal prioriteres hos udøveren, som bør afse den nødvendige tid til træningen jvf definitionerne. Det er primært træningsindsatsen og mængden som afgør hvem der får medalje.

Unge og elite

Skb.TKD vil fokusere på kommunikationen med forældre i forhold til udøvere under 18 år.
Skb.TKD vil støtte de unge og vejlede dem i life skills (at navigere i forholdet mellem træning, familie, skole, venner, kærester m.m.)
Skb.TKD mener at uddannelse har prioritet over taekwondo, men bemærker at man skal være særdeles dedikeret til sin træning for at opnå sine mål.
Alle bør gøre sig overvejelsen mellem DRØMME - POTENTIALE - INDSATS

Økonomi

Skb.TKD erkender at elite koster. Udøverne og forældre skal ligeledes gøre sig denne erkendelse. Op mod 10.000 kr/år er ikke unormalt for elite deltagelse på internationalt niveau.
Skb.TKD vil støtte deltagerne økonomisk i det omfang klubbens økonomi tillader det, men dog således at støtten er varierende alt efter hvilken statsningsgruppe man tilhører og hvilket niveau man befinder sig på. I øvrigt henvises der til klubbens økonomiske retningslinjer.

Målsætning - 2015

Sportslige: Teknik: 15 deltagere til DM – 10 medaljer – 2 LH emner.
Kamp: 6 deltagere – 8 i bruttotrup.
Træning:2 faste specialtræninger pr. uge (kamp/teknik).
Hjælp til at udarbejde kompetence- samt træningsplan for hver udøver.
Opfølgning: Samtale med udøvere (og forældre) 2 gange om året.
Herunder fremadrettet forventningsafstemning og evaluering af både udøver og instruktør.

Eliteudvalget 2014

Mark Lee Larsen, 6.dan - Overordnet Ansvarlig
Sanne Jensen, 3.dan - Ansvarlig kamp
Thomas Purup, 3.dan - Ansvarlig teknik
Torben Hansen, 6.dan - Ansvarlig økonomi

EU
Januar 2014

“Elite med værdi - Drømme vs. Potentiale vs. Indsats”