Børnepolitik

For Skanderborg Moo Sa Taekwondo Klub

 1. Klubben skal anerkende børns behov og tage hensyn til børnenes udviklingsniveau både fysisk/motorisk og psykisk/adfærdsmæssigt. Træning, aktiviteter og konkurrencer skal tilpasses til børnene, så der skabes gode rammer for udviklingen af det enkelte barn.
 2. Klubbens bestyrelse skal sikre et trygt klubmiljø for alle specielt medlemmer på børneholdene, som skal sikre klubben som et ”andet hjem” for børnene.
 3. Børneholdene har førsteret på de tidlige træningstider.
 4. Alle instruktører og hjælpertrænere i klubben skal gennemgå DIF/DTaF instruktørkurser herunder også børnetrænerkurset.
 5. Alle instruktører og hjælpetrænere i klubben er forpligtet til at udfylde en børneattest i henhold til gældende lovgivning.
 6. Klubben skal gennem forældrerepræsentanten i bestyrelsen arbejde for etableringen af en forældregruppe, som kan fungere som kontaktnetværk for både børn og bestyrelse.
 7. Klubben skal i samarbejde med forældrerepræsentanten i bestyrelsen og evt. forældregruppen afsætte en årligt budget til børnerelaterede aktiviteter og anskaffelser.
 8. Klubben skal sikrer at børneholdene har eget træningsudstyr egnet til børnetræning samt af rammerne i klublokalerne er børnevenlige.
 9. Børn i alderen 5-8 år på specielt MON-hold skal have deres eget pensum/bæltesystem. Man kan ikke dumpe ved graduering i dette MON-pensum.
 10. Klubben sikrer at alle børnemedlemmer uanset køn, baggrund, økonomisk formåen kan deltage i klubaktiviteter.
 11. Klubben afvikler, udover den daglige træning, en række klubarrangementer, som er rettet mod børnemedlemmer - så som fastelavn, klubmesterskaber i kamp og teknik, juleafslutning og klubfællestræninger.

Vedtaget på ordinær generalforsamling 2008