Visioner

Vi arbejder hele tiden med at blive en bedre klub og har en række visioner, som vi hele tiden stræber efter at upfylde. Se vore visioner nedenfor...

SPORTSLIGE

Vi vil styrke og støtte elitearbejde i teknik og talentarbejde i kamp for derigennem at skaffe omtale af klub og medlemmer.

INSTRUKTØRER

Vi vil have en instruktørgruppe med tilpas kompetence, og af en størrelse så den enkelte ikke belastes i overdreven grad. Og instruktørerne skal via uddannelse og nytænkning tilbyde træning for alle målgrupper.

TRÆNING

Vi vil have alsidig træning i dagligdagen, hvor selvforsvar er et gennemgående element i træningen ofte suppleret med input fra eksterne instruktører.

GRADUERINGER

Vi vil have en kontinuerlig proces i udvikling og graduering af mon-, kup- og dangrader.

AKTIVITETER

Vi vil have sociale arrangementer i et omfang således at medlemmer skaber sociale kontakter indbyrdes.

LOKALER/FACILITETER

Vi vil til en hver tid optimere faciliteter og klublokaler.

ØKONOMI

Vi vil have en sund økonomi, der sikrer mulighed for investeringer og udvikling.

INFO/PR/WEB

Vi vil gennem pressearbejde, webside og andre medier sikre tilstrækkelig information til medlemmer og områdets borgere omkring hvad der rører sig i klubben.