Hovedafdeling og underafdelinger

Skanderborg Moo Sa Taekwondo Klub

Hovedafdeling

Hovedafdelingen er beliggende i Danmarks Taekwondo Center på Fælledlunden 1 i Skanderborg.