>

Taekwondo

Historie og oprindelse

Taekwondo har en interessant historisk baggrund der strækker sig over flere tusinde år. I den tidligste form blev Taekwondo sandsynligvis brugt som et våben af mennesker til at beskytte sig mod angreb fra mennesker eller vilde dyr. Da disse angreb jo kunne finde sted fra hvilken som helst retning udvikledes serier af selvforsvarsteknikker, således at man altid kunne forsvare sig uanset hvorfra angrebet kom. Hermed havde man lavet et bestemt mønster bestående af blokeringer, spark og slag som blev grundlaget for vore dages Taekwondo. Det har ikke ligget helt klart, hvorvidt Taekwondo var hjemmehørende i Korea eller ej. Nogle mener, at det skulle stamme fra Kina eller andre asiatiske lande, men de historiske beviser støtter ikke disse konklusioner.

Oprindelsen af den østlige kampkunst tilskrives den indiske buddhist munk Bodhidharma. Ifølge nogle Chan Buddhistiske tekstbøger kom Bodhidharma til Kina i det 6.årh.e.kr. Han grundlagde et kloster ved Shaolin-So, hvor han begyndte at undervise i specielle åndedrætsteknikker og meditation. Da munkene ikke fysisk var i stand til at praktisere hans strenge teknikker, lærte han dem nogle metoder til at styre deres krop og sjæl. Disse metoder lagde senere grunden for de kinesiske kampkunstarter som Kung Fu, Kempo og Tai Chi Chuan.

I Korea kan de første håndgribelige beviser på Taekwondo dateres tilbage til "de tre kongerigers" periode. Et vægmaleri i en hule bygget i kongeriget Konguryo ( 37 f.kr. - 66 e.kr.) i det sydlige Manchuriet (N. Korea) viser tydeligt to mænd i kamp. Dette er bare én af flere vægmalerier der er fundet i flere huler. Da dette maleri kan dateres til et sted mellem 3 e.kr. - 427 e.kr., kan det med sikkerhed siges, at Taekwondo var kendt i Korea på dette tidspunkt. Dvs. lang tid før Bodhidharma kom til Kina.

I kongeriget Silla (57 f.kr. - 936 e.kr.) nåede Taekwondo et højt niveau. Det var Silla der forenede de tre kongeriger, først med Paekje i 668 e.kr. og med Koguryo i 670 e.kr. En militær organisation kaldet Hwa Rang spillede en stor rolle i foreningen af de tre kongeriger. Hwa Rang bestod af unge adelsmænd fra de bedste familier og enkelte fattige. Disse unge krigere praktiserede en tidlig form for Taekwondo kaldet Soo Bak.
Det var dog i Koryo dynastiet (935 e.kr. - 1392 e.kr.), at Taekwondo opnåede sin største popularitet. Soo Bak Do, som Taekwondo blev kaldt dengang, blev dyrket som en sport med fastlagte regler.
Senere gennem de forskellige Yi-dynastier (1392 e.kr. - 1920 e.kr.) gik det alvorligt tilbage for Soo Bak Do eller Tae Kyon som det senere blev kaldt. Grundlæggeren af Yi-dynastiet kong Taejo gjorde confucianisme til statsreligion i stedet for buddhismen. Ifølge confucianismen skulle "overlegne mænd" bruge sin tid på at studere kinesiske skrifter, digte eller spille musik, fysiske anstrengelser var kun for almindelige mennesker.

Under japanernes besættelse (1910 - 1945) af Korea forbød japanerne al kulturel aktivitet herunder også Tae Kyon, der således kun kunne dyrkes i al hemmelighed. I denne periode bragte japanerne og kineserne nye stilarter så som Karate og Kung Fu til Korea. Nye og gamle teknikker blev blandet sammen og stilarter som Tang Soo Do og Kong Soo Do opstod.

Efter anden verdenskrig udviste en gruppe instruktører stor interesse for at genoplive den oprindelige Tae Kyon. Det resulterede i, at 6 store skoler gik sammen og man valgte at bruge det nye navn TAEKWONDO.

Efter Korea-krigen(1950 – 1953) begyndte diverse stormestre at åbne Taekwondo-dojanger rundt om i Korea, samtidig blev mere end 2000 danbærere sendt til over 100 andre lande, for at udbrede Taekwondo i andre lande. I 1971 blev Taekwondo udnævnt som Koreas nationalsport, i 1972 blev det nuværende Kukkiwon stiftet, og et år senere den 28. maj 1973 blev World Taekwondo Federation oprettet. I 1980 blev Taekwondo optaget ”på prøve” i de Olympiske lege.

Taekwondo i Danmark

Taekwondos historie i Danmark begyndte i 1968, hvor to hollandske Taekwondo-udøvere trænede og underviste i Taekwondo på campingpladser her i Danmark. Gunnar Sørensen var en af de personer som fandt dette interessant, og fik Taekwondo introduceret som en disciplin under Dansk Judo Union. I 1971 startede Gunnar Sørensen den første Danske Taekwondo klub i Sønderborg. I 1975 blev Dansk Taekwondo Forbund stiftet med Gunnar Sørensen som formand. I 1976 kom vores nuværende 9. dan stormester Choi Kyoung An til Danmark, og blev ved samme lejlighed Dansk landstræner. I 1980 blev Dansk Taekwondo Forbund optaget i Dansk Idræts Forbund (DIF).