Silja Kjølbo

Silja Kjølbo

Hjælpeinstruktør hold 2

Graduering: 2. dan