Visioner

Vi arbejder hele tiden med at blive en bedre klub og har en række visioner, som vi hele tiden stræber efter at upfylde. Se vore visioner nedenfor...

SPORTSLIGE:
Vi vil styrke og støtte elitearbejde i teknik og talentarbejde i kamp for derigennem at skaffe omtale af klub og medlemmer.

INSTRUKTØRER:
Vi vil have en instruktørgruppe med tilpas kompetence, og af en størrelse så den enkelte ikke belastes i overdreven grad. Og instruktørerne skal via uddannelse og nytænkning tilbyde træning for alle målgrupper.

TRÆNING:
Vi vil have alsidig træning i dagligdagen, hvor selvforsvar er et gennemgående element i træningen ofte suppleret med input fra eksterne instruktører.

GRADUERINGER:
Vi vil have en kontinuerlig proces i udvikling og graduering af mon-, kup- og dangrader.

AKTIVITETER:
Vi vil have sociale arrangementer i et omfang således at medlemmer skaber sociale kontakter indbyrdes.

LOKALER/FACILITETER:
Vi vil til en hver tid optimere faciliteter og klublokaler.

ØKONOMI:
Vi vil have en sund økonomi, der sikrer mulighed for investeringer og udvikling.

INFO/PR/WEB:
Vi vil gennem pressearbejde, webside og andre medier sikre tilstrækkelig information til medlemmer og områdets borgere omkring hvad der rører sig i klubben.