Skanderborg Moo Sa Taekwondo Klub får støtte til nye træningsmåtter

Med støtte fra DIF og DGI's foreningspulje kan Moo Sa Taekwondo nu endelig få udskiftet gamle og udtjente træningsmåtter

Skanderborg Taekwondo Klub har fået 20.000 kr. i støtte fra DIF og DGI's foreningspulje til udskiftningen af de gamle måtter i klubben lille træningssal.

I Moo Sa glæder formanden Torben S. Hansen og de omkring 250 medlemmer sig over at kunne komme i gang med projektet med nye måtter i den lille træningssal, hvor klubben længe har oplevet at overfladen på de gamle måtter var så slidt at de var ved at være en sikkerhedsmæssig udfordring under træningerne.

”Vi er så glade og stolte over at DIF og DGI’s foreningspulje netop valgte at støtte vores klub og dermed give vores medlemmer og andre brugere af klubben de bedste forudsætninger for træning på det nye gulv.” udtaler Torben S. Hansen

Støtter foreningsidrætten med 44 mio. kr. årligt

Skanderborg Moo Sa Taekwondo Klub har modtaget bevillingen på 20.000 fra DIF og DGI's foreningspulje, der årligt uddeler ca. 44 mio. kr. til projekter i idrætsforeninger. DIF og DGI's foreningspulje kan støtte lokale projekter i idrætsforeninger, f.eks. til medlemsrekruttering, udvikling af nye aktiviteter eller løft af trænerkompetencer. Puljen kan søges om op til 300.000 kr., men langt størstedelen af puljens bevillinger ligger mellem 10.000 og 30.000 kr.

Puljens midler kommer fra de såkaldte ’Spillehalsmidler’, som Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF har afsat til lokalforeningspuljer til støtte for det frivillige foreningsliv i Danmark.

Om DIF og DGI's foreningspulje

  • Alle idrætsforeninger kan ansøge puljen
  • Puljen ansøges via Centralt ForeningsRegister på www.medlemstal.dk
  • Mere information og retningslinjer for puljen findes på DIF og DGI’s hjemmesider 

Pressekontakt:

SKanderborg Moo Sa Taekwondo Klub
Torben S. Hansen , [email protected], 21730333