Sjældent sortbælte til Heine

Skanderborg Moo Sa Taekwondo Klub satte klubrekord med ikke færre end seks sortbæltekandidater blandt klubbens instruktører og hjælpetrænere til graduering ved Chois Venners graduering på årets Sommerlejr i Dansk Taekwondo Forbund. Klubben havde indstillet kandidater helt fra første dan og op til den meget sjældne grad 6.dan, som Heine Pedersen skulle på jagt efter.

Heine Pedersen blev som 6.dan kandidat eksmineret af stormester Kyoung-An Choi separat fra alle andre kandidater, da graden er så speciel. Dermed var al fokus på den lokale instruktørs teknikker og arbejdsindsats. Graduringen gik over forventning og Heine Pedersen, som er i gang med hans 28. år som taekwondoudøver, kæmper og teknikudøver i Moo Sa fik en megen stor ros af stormesteren efter gradueringen, som blev beskrevet som en af de bedste til den grad stormester Choi havde oplevet. Heine Pedersen kan nu kalde sig mesterbetegnelsen kuk chae sa beom nim og han bestod den næstsidste sortbæltegrad, som der gradueres til i Danmark. Gradueringer til 8. og 9.dan foregår i taekwondos moderland Sydkorea.

Efter specialgradueringen af Heine Pedersen til 6.dan var det klubbens øvrige kandidaters tur startende med endnu et par af klubbens bærende instruktører Morten og Thomas Purup, som for første gang skulle op til en mestergrad 4.dan. Begge startede i klubben som børnemedlemmer og har været instruktører i en årrække og aktive på konkurrenceplan og er begge på forbundets opvisningshold DTDT. Derudover er Thomas Purup aktiv landsholdsudøver. Begge bestod deres 4.dan graduering med stor ros fra gradueringspanelet og kan nu kalde sig mesterbetegnelsen sa beom nim.

Jeff Dam, som også har været Moo Sa udøver siden han var dreng, bestod overbevisende hans graduering til graden 3.dan. Jeff har været instruktør i klubben en årrække og er aktiv kæmper. Landsholdsudøver og instruktør Amalie Benfeldt Poulsen og hjælpetræner Jens Laursen tog også et skridt op på klubbens gradueringstavle, da de begge bestod gradueringen til 2.dan.

Sidst men ikke mindst kunne klubben med glæde tilføje endnu en sortbælte til klubbens historie, da hjælpetræner Jakob Nordvig Sørensen efter en koncentreret hård arbejdsindsats bestod hans graduering til 1.dan.

Alle klubbens kandidater har gennemgået 3 dages kursus og prøver under ledelse af de højest graduerede instruktører i Danmark. Heriblandt klubbens chefinstruktør og den højest graduerede taekwondo instruktør i Danmark og Norden Kyoung-An Choi som har den sjældne grad af 9.dan.

Foto: bagerst fv: censor Sanne Jensen, censor Mark Lee Larsen, Thomas Purup, Heine Pedersen, Jens Laursen, formand og CV gradueringsorganizer Torben Hansen forrest fv: Morten Purup, Amalie Benfeldt, censor stormester Choi, Jakob Nordvig og Jeff Dam.