Nyhedsbrev Maj 2020: Åbning af træningscenter, træning, generalforsamling og online YouTube træning

Kære alle medlemmer og forældre

Vi håber i Moo Sa at du/i holder humøret højt og får benyttet vores YouTube onlinetræninger i jeres daglige coronabegrænsede hverdage ! 

Danmarks Taekwondo Center: Undertegnede får løbende en række spørgsmål vedr. åbning af vores træningscenter, åbningsfest/-event osv. Vi må jo som bekendt afvente udviklingen med covid-19 før vi kan melde nyt ud. I skrivende stund ser vi ind i en formel åbning med borgmester, kulturudvalgsformand og en mindre kreds her i maj måned. Selve træningsåbning inden i centeret håber vi på vi snart kan komme igang med. Vi er ved at undersøge muligheden for udendørs træning - mere om det snart !  Åbningsfest/-event gemmer vi nok til efter sommerferien af hensyn til forsamlingsregler, afstandskrav, eksamenstid mv.

Generalforsamling: Det samme kommer til at gælde for klubbens ordinære generalforsamling, som vi formelt ikke kan få afholdt indenfor fristerne i vores vedtægter. Derfor forventer vi at den nuværende bestyrelse fortsætter som forretningsledelse frem til den ordinære generalforsamling - forhåbentlig i august måned.

Onlinetræning - YouTube links: Klubbens instruktører har været helt fantastiske i perioden under lukningen. De har, som et flot kollektiv, udarbejdet adskillige onlinetræninger som vi håber alle vores medlemmer og forældre kan få glæde af. Der er snart produceret og lagt over 30 forskellige træning på på vores Moo Sa YouTube kanal og videoerne bruges kan vi se. Der skal lyde en kæmpe tak til vores instruktører for dette arbejde, som faktisk er MEGET anderledes og hårdt at lave sammenlignet med en almindelig træning ! Nye videoer, som offentliggøres senere - typisk tirsdage og torsdage, er markeret med privat. Du kan finde følgende videoer: styrketræning, grundtræning, pensumtræning, udførlig gennemgang af de første taegeuk'er, montræning mm. Links til YouTube træningerne er fremsendt til dig/dine forældre via vores medlemssystem !

God fornøjelse med træningerne og hold Moo Sa humøret højt til vi ses !

På bestyrelsens og instruktørernes vegne - De bedste hilsner

Torben - 21730333