Moo Sa modtager godt 21.000 fra DIF/DGI Coronahjælpepulje - og de lander på et tørt sted !!!

I alt havde danske foreninger søgt op mod 300 mio. fra puljen, som kun havde 96 mio. at fordele. Vi havde søgt knap 60.000 kr. til dækning af aflyste stævner, kursus og tabte medlemmer og fik altså ca. 1/3-del af det vi har ansøgt fra puljen.

Klubben er økonomisk presset af de udfordringer vi, sammen med Den Selvejende Institution, har været igennem med nybyggeriet. Klubben har de seneste 3 år været igennem en omtumlet tilværelse med 3 flytninger og træning på 3 adresser siden udflytningen  fra Regnbuevænget. Specielt perioden på Søtoften har kostet klubben dyrt. Den ca. toårige periode på Søtoften kostede over 50 medlemmer og med yderligere flytning og senest Covid19 krisen kan klubben konstatere at vi siden 2016 har mistet godt 80 medlemmer.

Derfor er alle de midler vi kan skrabe sammen fra støttepuljer, fonde, sponsorer ultravigtige for bare at kunne skaffe midler til drift og klubaktiviteter i vores nye taekwondo center. Bestyrelsens primære opgave bliver de kommende par år at få genopbygget klubbens økonomi efter indflytning på Fælledlunden med speciel prioritering af opbygning af vores tidligere medlemsniveau og træningen på de almindelige taekwondo hold samt udvikling af nye træningskoncepter.

Vi takker alle medlemmer og forældre for jeres opbakning til klubben gennem årene og specielt det sidste 1/2 år, hvor vi pga. et udfordret byggeri og Covid19 har haft ekstra brug for jeres støtte og opbakning.

På gensyn i klubben :-)

PBV

Torben