Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 29/5 2017

Til alle medlemmer

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Skanderborg Taekwondo Klub mandag, den 29/5 2017 kl. 19.00 i klubbens lokaler på Søtoften 5.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Kom op og hyld årets bedste Moo Sa præstationer, hør om årets flotte resultater og om fremtidsplanerne på Skanderborg Fælled.

Forslag til generalforsamlingen og tillidspersoner skal være undertegnede i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Endelig dagsorden opsættes i klubben ca. 7 dage før mødet.


Med venlig hilsen


Torben Hansen
Damgårdsvej 17, Gram
8660 Skanderborg
+4521730333
Mail: [email protected]