Indkaldelse til Moo Sa ordinær generalforsamling 2016

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Skanderborg Taekwondo Klub:

TORSDAG, DEN 28. APRIL 2016 KL. 19.00

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Kom op og hyld årets bedste Moo Sa præstationer, hør om årets flotte resultater og om status på grund på tennisområdet, salg af Regnbuevænget 3-5 og vores klubhusplaner.

På valg er:
Formand Torben Sachmann Hansen villig til genvalg
Best.medl. Morten Purup villig til genvalg
Best.medl. Simon Steenholt villig til genvalg

Best.supp. Steen Holm villig til genvalg
Best.supp. Lena Gellert villig til genvalg

Forslag til generalforsamlingen og tillidspersoner skal være undertegnede i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Endelig dagsorden opsættes i klubben ca. 7 dage før mødet.

Med venlig hilsen

Torben Hansen
Damgårdsvej 17, Gram
8660 Skanderborg
+4521730333
Mail: [email protected]