Hjælp til "fodarbejde" - Donation fra Nordea-fonden

En af Danmarks største taekwondo klubber lokale Skanderborg Moo Sa fik tiltrængt hjælp til at kunne træne i ordentlige rammer. Således fik klubben tidligere støtte fra Skanderborg Kommune og senest også Nordea-fonden så klubben kunne anskaffe nyt gulv til klubbens sal eller dojang, som det hedder i taekwondo terminologi.

Den samlede investering i det nye gulv var ikke mindre end 40.000 kr. hvoraf klubben fik dækket halvdelen ved kommunens materielkonto og dermed stod man og manglede halvdelen af nyanskaffelsen. Her trådte Nordea-fonden heldigvis til med et positivt tilsagn. Så det var glade ledere, trænere og udøvere som for nyligt kunne tage med donationen ved et stort klubarrangement i Skanderborg Realskoles idrætshal.

Her kunne den lokale filialdirektør for Nordea Ingemarie Hønnicke på vegne af Nordea-fonden overrække klubben 20.000 kr. ” Vi er glade for, at vi lokalt i Skanderborg kan være med til at bakke op om lokale tiltag, der er til glæde og gavn for ungdommen og samtidig være med til at bakke op om de ildsjæle, der er i Skanderborg Taekwondo Klub.
" udtalte den lokale Nordea direktør.

Foto fv. Ingemarie Hønnicke - Nordea, Torben Sachmann Hansen - formand for Moo Sa og Kamilla og Sebastian fra et af klubbens fem børnehold