Generalforsamling Moo Sa 2018: Endelig dagsorden


Til alle medlemmer

2018-05-10

Endelig dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag, den 17/5 2018 kl. 19.00.

Kære alle

Hermed endelig dagsorden til vores generalforsamling i næste uge.

HUSK at møde op og hylde årets bedste præstationer for hhv. teknik, kamp samt træningsindsats og deltag i lodtrækningen om en sportstaske.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

3. Forelæggelse af regnskab for 2017 samt budget for 2018 til godkendelse. Kontingent i Skanderborg afdelingforeslås uændret 330 kr/kvartal for Mon medlemmer og 450 kr/kvartal for øvrige medlemmer. 

4. Behandling af indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår: Privatlivspolitik - vedhæftet
 
5.-9. Valg af formand        Torben Sachmann Hansen villig til genvalg
        Valg af best.medl.     Morten Purup villig til genvalg
        Valg af best.medl.     Simon Steenholt villig til genvalg

        Valg af best.supp.     Steen Holm villig til genvalg
        Valg af best.supp.     Lena Gellert villig til genvalg

10. Valg af revisorer:         Jan Børlum villig til genvalg
                                           Hans Peder Andersen villig til genvalg

11. Valg til udvalg: Aktivitetsudvalg
                                Projektgruppe lokaler Nedsættes af bestyrelse
                                Sponsorgruppe Nedsættes af bestyrelse

12. Eventuelt. Overrækkelse af pokaler for bedste præstationer det forgangne år.

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen