FØRSTE SPADESTIK TIL DANMARKS NYE TAEKWONDO CENTER

Fredag blev første spadestik taget til det nye taekwondo center på Skanderborg Fælled og det var en stor dag for Skanderborg Moo Sa Taekwondo Klub, som i 7 år har arbejdet frem mod denne dag. Byggeriet, som bliver placeret på den nye vej Fælledlunden 1,  forventes at være afsluttet i starten af januar måned og bliver et kæmpe aktiv for Fælleden, kommunen og taekwondo i Danmark.

Centeret er det første af sin art i Danmark bygget fra bunden til taekwondo og klublivet omkring en af Danmarks største taekwondo klubber og de små 750 m2 bliver optimalt indrettet efter klubbens ønsker og den drøm om nye faciliteter klubben begyndte dedikeret at arbejde frem mod tilbage i 2012. Centret forventes at koste ca. 7 mio. hvoraf ca. 3,5 mio. kr. er og bliver rejst via opsparing, donationer, sponsorer og salg af tidligere klubhus af klubben og den selvejende institution Skanderborg Taekwondo og Hapkidocenter, som er bygherre på projektet. Rest finansieringen på 3,5 mio. kr. er rejst gennem et kommunalt garanteret lån.

Skanderborg Taekwondo Klub bliver ikke eneste bruger at centret. Klubben forventer også at karate, jiujitsu, hapkido, SSP samt måske et eller flere at oplysnings forbundene bl.a. er interesseret i at bruge det nye center til deres aktiviteter eller fællesaktiviteter med taekwondo klubben.

Der var fredag stor ros til Skanderborg Taekwondo Klub for det store arbejde klubber yder for byen børn og unge og de flotte resultater klubbens eliteudøvere leverer fra borgmester Frands Fischer og Tage Nielsen, formand for Kultur, sundheds- og beskæftigelsesudvalget.

Foto fv.: Brian Mogensen - formand for DSI, Borgmester Frands Fischer, Torben Sachmann Hansen – formand for Moo Sa, Tage Nielsen – formand for kultur, sundheds- og beskæftigelsesudvalget svinger spaderne overvåget af klubbens sponsorchef Simon Steenholt.