DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLING DEN 27/5 KL 19.00

Dagsorden til ordinær generalforsamling mandag, den 27/5 2024 kl. 19.00

 

  1. Valg af dirigent.

 

  1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.  

 

  1. Forelæggelse af regnskab for 2023 samt budget for 2024 til godkendelse.
     Kontingent i Skanderborg afdeling foreslås uændret til 380 kr./kvartal for Mon medlemmer og 500 kr./kvartal for øvrige medlemmer.  

Bestyrelsen foreslår at kontingentrabat for familiemedlemmer udgår. 

 

  1. Behandling af indkomne forslag:

Ingen forslag modtaget.

 

5.-9. Valg af formand Torben Sachmann Hansenvillig til genvalg

Valg af best.medlemmerThomas Purup villig til genvalg

Morten Turnvillig til genvalg 

Valg af best.suppleanterMark Lee Larsenvillig til genvalg

Jeff Damvillig til genvalg

Ingen andre forslag modtaget.

 

10.   Valg af revisorer:Jan Børlum villig til genvalg

Hans Peder Andersenvillig til genvalg

Ingen andre forslag modtaget.

 

11.   Valg til udvalg:Moo Sa Support – præsentation og hvervning

 

12. Eventuelt.

 

Overrækkelse af pokaler for bedste præstationer det forgangne år samt lodtrækning om 

sportstaske.

 

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen