Andreas med bedste træningsindsats 2015/16

Ved Skanderborg Moo Sa Taekwondo Klub’s nyligt afholdte generalforsamling blev årets bedste præstationer belønnet med pokaler. Taekwondoklubben har stadig et solidt tag i Skanderborg og det østjyske område, men kunne det seneste år konstatere en nedgang på 10% af medlemstallet primært som konsekvens af skolereformens implementering.

Årets bedste præstationer:
Traditionen tro blev årets bedste præstationer for henholdsvis kamp, teknik og træningsindsats hyldet ved årets generalforsamling. Årets bedste træningsindsats blev leveret af Andreas Sørensen, som har været den, på tværs af alle klubben 9 hold (blandt ikke instruktører), der havde leveret årets bedste indsats. Andreas Sørensen er en af klubbens største talenter på kampsiden og har virkelig udviklet sig det seneste år med baggrund af en fantastisk træningsindsats. Bedste kamppræstation for børn blev leveret også leveret af Andreas Sørensen mens Jonas Larsen leverede årets kamppræstation i junior/seniorgrupperne. Bedste teknikpræstation børn blev leveret af Sarah Therkelsen , bedste teknikpræstation junior/senior blev leveret i fællesskab af Amalie Benfeldt og Thomas Purup, som bl.a. vandt EM bronze sidste år.

Genvalg af formand og bestyrelsesmedlemmer:
Der var genvalg til formand Torben Sachmann Hansen og bestyrelsesmedlemmerne Simon Steenholt og Morten Purup. Der var også genvalg til bestyrelsessuppleanterne Steen Holm og Lena Gellert. Udover de genvalgte består bestyrelsen af næstformand Mark Lee Larsen, kasserer Brian Poulsen, Sanne Jensen og Lars Sørensen.

Klubhusprojekt kommet tættere på:
Klubben har igennem flere år arbejdet på at finde en løsning på en udflytning fra Regnbuevænget, hvor pladsen er blevet for trang til Danmarks næststørste taekwondo klub. Bestyrelsen forventer at man i den kommende sæson flytter ud af de nuværende faciliteter over i midlertidige lokaler indtil en nyt klubhus er færdigbygget et andet sted i byen. Så det bliver spændende tider klubber ser ind i. Skanderborg Taekwondo Klub flyttede til klubbens nuværende lokaler på Regnbuevænget helt tilbage i 1984.