Aftale om grund til nyt klubhus på plads

Som bekendt solgte den selvejende institution (DSI), som ejer Regnbuevænget 5 klubbens lokaler tidligere i år. En forudsætning for dette salg var indgåelse af en lejekontrakt med Skanderborg Kommune på en grund, hvor et fremtidigt klubhusprojekt kunne opføres.
Det er derfor med stor glæde vi kan oplyse at vi netop har indgået denne lejekontrakt på en grund på fælleden, som vi fra godkendelse af byggetilladelse får stillet til rådighed af Skanderborg Kommune i 30 år.
Vi har i forbindelse med DSIs salg af Regnbuevænget 5 også sikret os at klubben har fået midlertidige træningsfaciliteter og klublokaler stillet til rådighed af DSI. Disse lokaler bliver på Søtoften 3 og 5. Her følger en lille oversigt over hvad tidsplanen bliver for de næste par år.

Hvad sker hvornår ?
- Tidligst i maj 2017 flytter vi ud fra Regnbuevænget. Dvs. vi træner stadig i vores nuværende klubhus frem til og med april 2017.
- Fra maj 2017 starter træningen efter planen op på Søtoften 3 og 5, hvor vi skal dele sal med STU, Søtoften 3. I Søtoften 5 etableres vores klublokaler og der bliver også plads til en mindre dojang samt vores fitnessrum. Vi har aftale på lokalerne på Søtoften 2 år frem i tiden, hvis det skulle være nødvendigt.
- I 2018 forventer vi at skulle bygge det nye klubhus på fælleden. Indflytningsdato afhænger af hvor hurtigt vi har skaffet midler til og godkendt byggeriet.

I starten af 2017 opstarter vi en række fondraisinginitiativer mv. sammen med DSI, som samtidig arbejder videre med et fælles klubhusprojekt på fælleden, som skal i nabohøring og som vi efterfølgende skal have byggetilladelse til fra kommunen.
Vi får brug for hjælp til at løfte det fremtidige klubhusprojekt, og vi forventer at lave et lille orienterings-/præsentationsevent for alle interesserede i det nye år. Så meget mere info følger. Kontakt Torben for yderligere oplysninger på [email protected].