Målsætninger

Målsætning for elite - 2015:
Sportslige:
     - Teknik: 15 deltagere til DM – 10 medaljer – 2 LH emner.
     - Kamp: 6 deltagere – 8 i bruttotrup.
Træning:
     - 2 faste specialtræninger pr. uge (kamp/teknik).
     - Hjælp til at udarbejde kompetence- samt træningsplan for hver udøver.
Opfølgning:
     - Samtale med udøvere (og forældre) 2 gange om året.
     - Herunder fremadrettet forventningsafstemning og evaluering af både udøver og instruktør.