Hovedafdeling og underafdelinger

Skanderborg Moo Sa Taekwondo Klub

Hovedafdeling
Hovedafdelingen er beliggende på Søtoften 3-5 i Skanderborg.