Bælter - Hvad betyder de?

Overskrift

Evt. underoverskrift...

Her er tekst...