Kursus: Selvforsvar for kvinder med Henrik Frost

Vi er glade for at Henrik Frost har valgt at lægge et af hans populære selvforsvarskurser i DTC.

Nærmere information og tilmeldingsoplysninger følger snart !

Bh

Torben

DTC