Moo Sa Skanderborg

Skanderborg Moo Sa Taekwondo Klub har lokaler på Søtoften 3-5 i Skanderborg.
Klubben er en af de største i Danmark og har tilbud til medlemmer i alle aldre.