STØT - Nyt træningscenter til Skanderborg Taekwondo Klub Moo Sa & Co.

Et flagskib på Skanderborg Fælled – forankret i sporten – for udvikling af børn og unge

Fra gamle og fugtige træningslokaler - til moderne, innovativt og fremtidssikret træningscenter med optimale rammer og ressourcer for udvikling af børn og unge gennem sportens udøvelse.


Det er med stor glæde at Skanderborg Taekwondo Klub kan informere, at det nuværende klubhus er blevet solgt, og at vi endelig kan tage klubbens store drøm og ambition til et endnu højere niveau; nemlig at få opført et nyt og inspirerende træningscenter med placering på det attraktive Fælleden. Med de nye træningsfaciliteter, topmoderne fitnessrum, behagelige omklædningsforhold samt hyggelige lege- og fællesrum vil Moo Sa, andre foreninger og brugergrupper kunne tilbyde unikke træningsforhold, og i forlængelse af dette fungere som udviklingscenter for Dansk Taekwondo Forbund. Træningscenteret vil udgøre et socialt samlingspunkt i lokalområdet med udendørsarealer, der integrerer lege- og motionsfaciliteter med den omkringliggende natur og skabe optimale sociale rammer for klubbens store engagement i arbejdet med integration og udvikling af tilbud til børn og unge med særlige behov. Vi forventer at op mod 10-12 lokale foreninger, skoler/SFOer og brugergrupper vil få deres gang i de nye faciliteter.


MOO SA –
EN KLUB MED VOKSEVÆRK

Skanderborg Taekwondo Klub er en klub i rivende udvikling, med en stadig stigende medlemsskare repræsentativt for alle lokale medborgere, øget aktivitet på både den sportslige og sociale arena, samt intensiverede samarbejder med skoler og SFO’er for fremme af motion, trivsel og kompetenceudvikling blandt børn og unge. Skanderborg Taekwondo Klub har gennem tiderne markeret sig internationalt ved at vinde adskillige prestigefyldte udenlandske turneringer, er repræsenteret på det danske Taekwondo landshold og kan stolt præsentere både EM og VM medaljetagere. Klubbens vision er fortsat at favne både bredde og elite, at arbejde mod nye ambitiøse sportslige mål, og gennem sportens udøvelse at udvikle sociale fælleskaber på tværs af baggrund, erfaringer og alder – en ambition, der faciliteres gennem den kæmpe frivillige indsats, som ydes af aktive og engagerede trænerer, ledere og forældre i klubben. Med de stigende sportslige aktiviteter og nye initiativer på det sociale område er klubben vokset ud af sine eksisterende forældede rammer, og derfor ser vi frem til realiseringen af klubhus og træningscenterprojektet.


STATUS – PROJEKT NYT TRÆNINGSCENTER

Klubbens planer om nyt træningscenter på Skanderborg Fælled er godkendt af Skanderborg Kommune og så snart den nye strukturplan for udviklingen af Fælleden er på plads kan der søges byggetilladelse til projektet. Skanderborg Taekwondo Klubs nye træningscenter vil blive et naturligt omdrejningspunkt for klubbernes og brugergruppernes medlemmer, der med sin centrale placering på Fælleden vil have optimale forhold i forbindelse med tilkørsel fra Stilling, Skanderborg, Fruering, Vrold mv. En væsentlig forbedring er ligeledes de udvidede P-forhold, der gør det let fremkommeligt og tilgængeligt for alle, samt stier med lys, der sikrer at de unge kan komme sikkert frem og tilbage på både cykel og gåben.

Der er udarbejdet et projektforslag for opførslen af det nye træningscenter, og investeringen forventes at blive ca. 6,5 mio. DKK. Skanderborg Kommune har stillet grund til rådighed for projektet og i relation til finansieringen af projektet har klubben og Den Selvejende Institution, som ejede de tidligere lokaler, gennem interne initiativer og salg af tidligere klubhus, indsamlet og opsparet godt 2,1 mio. DKK. Det er vitalt for Skanderborg Taekwondo Klub at få indsamlet de resterende 4,4 mio. DKK., så projektet kan initieres med forventet byggestart medio 2018. Dette søges finansieret gennem fonde, sponsorer, andre aktører og med Din hjælp kan det lade sig gøre.


BLIV SPONSOR/STØT GAVEINDSAMLINGEN – OG FÅ SKATTEFRADRAG ! 
Vil du støtte projektet, kan du gøre det ved at yde et enkeltstående bidrag via vores gaveindsamling gennem DGI HER, enten som privat bidrag HER eller et virksomheds bidrag HER. Bemærk - når du støtter en forening som Skanderborg Taekwondo Klub, kan du trække beløbet fra i skat (foregår automatisk ved opgivelse af cpr/cvr-nr. op til 15.600 kr. i 2017). Der er ingen bagatelgrænse for bidrag/ fradraget.

Har du spørgsmål til projektet eller vil høre om muligheden for at bidrage privat eller som virksomhed eller har du interesse i at høre om klubbens sponsorprodukter generelt så kontakt:

Simon Steenholt, [email protected] – mobil 40400155
Lars Sørensen, [email protected] – mobil 20304099
Torben Sachmann Hansen, [email protected] – mobil 21730333

Vi ser frem til at synliggøre vores idræt gennem de værdier og tilbud, den kan tilbyde vore medlemmer samt Skanderborg og opland i de nye træningsfaciliteter, som en del af et integreret fællesskab med de øvrige lokale aktører, på det nye Skanderborg Fælled.

Vi takker på forhånd for din støtte. Kun med bidrag fra private samt virksomheder, vil det være muligt at komme i mål med Skanderborg Taekwondo Klubs nye træningscenter – tak fordi du gør en forskel.


BEDSTE HILSNER

Skanderborg Moo Sa Taekwondo Klub